skip to Main Content
Menu
Địa chỉ: Xóm 13 - Xã Hòa Hậu - Huyện Lý Nhân - Hà Nam ======= Email: dien.tranmt@gmail.com =======
Hotline: 0911311626 - 0911311626

Bảng Báo Giá Cá Kho Ba Ngát

Bảng Báo Giá Cá Trắm Cỏ Kho Làng Vũ Đại

Tên Sản Phẩm  Loại Giá
Niêu Cá Trắm Cỏ Làng Vũ Đại Niêu 1.5 KG 450.000 vnđ
Niêu Cá Trắm Cỏ Làng Vũ Đại Niêu 2 KG 500.000 vnđ
Niêu Cá Trắm Cỏ Làng Vũ Đại Niêu 2.5 KG 550.000 vnđ
Niêu Cá Trắm Cỏ Làng Vũ Đại Niêu 3 KG 600.000 vnđ
Niêu Cá Trắm Cỏ Làng Vũ Đại Niêu 3.5 KG 650.000 vnđ
Niêu Cá Trắm Cỏ Làng Vũ Đại Niêu 4 KG 700.000 vnđ
Niêu Cá Trắm Cỏ Làng Vũ Đại Niêu 4.5 KG 750.000 vnđ

 

Bảng Báo Giá Cá Trắm Đen Kho Làng Vũ Đại

Tên Sản Phẩm  Loại Giá
Niêu Cá Trắm Đen Làng Vũ Đại Niêu 1.5 KG 500.000 vnđ
Niêu Cá Trắm Đen Làng Vũ Đại Niêu 2 KG 600.000 vnđ
Niêu Cá Trắm Đen Làng Vũ Đại Niêu 2.5 KG 700.000 vnđ
Niêu Cá Trắm Đen Làng Vũ Đại Niêu 3 KG 800.000 vnđ
Niêu Cá Trắm Đen Làng Vũ Đại Niêu 3.5 KG 900.000 vnđ
Niêu Cá Trắm Đen Làng Vũ Đại Niêu 4 KG 1.000.000 vnđ
Niêu Cá Trắm Đen Làng Vũ Đại Niêu 4.5 KG 1.100.000 vnđ
Back To Top